100 trang web lâu đời nhất trên Internet

Các thớt khác của alphait

alphait

GÂY DỰNG
Danh sách 100 tên miền dot-com được đăng kí đầu tiên:


 1. symbolics.com: 15/3/1985
 2. bbn.com: 24/4/1985
 3. think.com: 24/5/1985
 4. mcc.com: 11/7/1985
 5. dec.com: 30/9/1985
 6. northrop.com: 7/11/1985
 7. xerox.com: 9/1/1986
 8. sri.com: 17/1/1986
 9. hp.com: 3/3/1986
 10. bellcore.com: 5/3/1986
 11. ibm.com: 19/3/1986
 12. sun.com: 19/3/1986
 13. intel.com: 25/3/1986
 14. ti.com: 25/3/1986
 15. att.com: 25/4/1986
 16. gmr.com: 8/5/1986
 17. tek.com: 8/5/1986
 18. fmc.com: 10/7/1986
 19. ub.com: 10/7/1986
 20. bell-atl.com: 5/8/1986
 21. ge.com: 5/8/1986
 22. grebyn.com: 5/8/1986
 23. isc.com: 05/08/1986
 24. nsc.com: 05/08/1986
 25. stargate.com: 05/08/1986
 26. boeing.com: 02/09/1986
 27. itcorp.com: 18/09/1986
 28. siemens.com: 29/09/1986
 29. pyramid.com: 18/10/1986
 30. alphacdc.com: 27/10/1986
 31. bdm.com: 27/10/1986
 32. fluke.com: 27/10/1986
 33. inmet.com: 27/10/1986
 34. kesmai.com: 27/10/1986
 35. mentor.com: 27/10/1986
 36. nec.com: 27/10/1986
 37. ray.com: 27/10/1986
 38. rosemount.com: 27/10/1986
 39. vortex.com: 27/10/1986
 40. alcoa.com: 5/11/1986
 41. gte.com: 5/11/1986
 42. adobe.com: 17/11/1986
 43. amd.com: 17/11/1986
 44. das.com: 17/11/1986
 45. data-io.com: 17/11/1986
 46. octopus.com: 17/11/1986
 47. portal.com: 17/11/1986
 48. teltone.com: 17/11/1986
 49. 3com.com: 11/12/1986
 50. amdahl.com: 11/12/1986
 51. ccur.com: 11/12/1986
 52. ci.com: 11/12/1986
 53. convergent.com: 11/12/1986
 54. dg.com: 11/12/1986
 55. peregrine.com: 11/12/1986
 56. quad.com: 11/12/1986
 57. sq.com: 11/12/1986
 58. tandy.com: 11/12/1986
 59. tti.com: 11/12/1986
 60. unisys.com: 11/12/1986
 61. cgi.com: 19/01/1987
 62. cts.com: 19/01/1987
 63. spdcc.com: 19/01/1987
 64. apple.com: 19/01/1987
 65. nma.com: 04/03/1987
 66. prime.com: 04/03/1987
 67. philips.com: 04/04/1987
 68. datacube.com: 23/04/1987
 69. kai.com: 23/04/1987
 70. tic.com: 23/04/1987
 71. vine.com: 23/04/1987
 72. ncr.com: 30/04/1987
 73. cisco.com: 14/05/1987
 74. rdl.com: 14/05/1987
 75. slb.com: 20/05/1987
 76. parcplace.com: 27/05/1987
 77. utc.com: 27/05/1987
 78. ide.com: 26/06/1987
 79. trw.com: 09/07/1987
 80. unipress.com: 13/07/1987
 81. dupont.com: 27/07/1987
 82. lockheed.com: 27/07/1987
 83. rosetta.com: 28/07/1987
 84. toad.com: 18/08/1987
 85. quick.com: 31/08/1987
 86. allied.com: 03/09/1987
 87. dsc.com: 03/09/1987
 88. sco.com: 03/09/1987
 89. gene.com: 22/09/1987
 90. kccs.com: 22/09/1987
 91. spectra.com: 02/09/1987
 92. wlk.com: 22/09/1987
 93. mentat.com: 30/09/1987
 94. wyse.com: 14/10/1987
 95. cfg.com: 02/11/1987
 96. marble.com: 09/11/1987
 97. cayman.com: 16/11/1987
 98. entity.com:16/11/1987
 99. ksr.com: 24/11/1987
 100. nynexst.com: 30/11/1987
Văn Vượng (theo PC World)
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Mình có mua nước hoa chiết của bạn này nhưng lâu ko nhận được hàng nên vào hòm thư để trao đổi, khi vào hòm thư thì không thấy cuộc trò chuyện với bạn đó nữa, ai gặp tình trạng này chưa ạ
Screenshot_20230106_213135_Chrome.jpg
...
Top