ActiveSync over Wifi

cvn

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Rất dễ hiểu, có điều nếu bạn dùng Activesync 4.0 thì bạn phải downgrade về một trong các phiên bản cũ hơn để có thể dùng được ASOWF.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top