ActiveSync over Wifi

cvn

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Rất dễ hiểu, có điều nếu bạn dùng Activesync 4.0 thì bạn phải downgrade về một trong các phiên bản cũ hơn để có thể dùng được ASOWF.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

áp dụng được cho nhiều mục đích cho tương lai, hy vọng thế mới ảo sẽ được triển khai,
Top