Adapter cho MiniSD

Các thớt khác của whamy04

bathanh72

Bình Thường Thôi
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
26 Tháng một 2007 lúc 10:15
#2
một chầu cafe tặng cho một cái
 

Bài viết cần bạn xem thêm

1. Đảm bảo rằng tai nghe bạn muốn sử dụng cùng được ghép nối với máy Mac qua Bluetooth và / hoặc được kết nối qua giắc cắm tai nghe.
>> Nếu bạn chưa có máy tính Mac hãy tham khảo máy [URL='https://viettech88.vn/tu-khoa/mac-like-new-gia-duoi-20-tri ...
Lazada Vietnam Master card on Monday