Agile Messenger và GPRS VinaPhone

bts

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Tôi dùng O22, kết nối ngon với GPRS của Vinaphone nhưng khi chạy Agile Messenger v3.x mới nhất thì khi connect vào Yahoo nó toàn báo: Unable to connect with current settings, To change your connection settings, tap Settings", khi tap Settings thì nó vào Connection. Mặc dù tôi dùng Agile Messenger để chat khi connect với Internet qua PC thì lại ngon lành. Không biết có bác nào biết lí do và xử lý thế nào không?
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Xin chào mọi người!

Để tránh làm loãng về quyết định đóng cửa HHVN. Tôi mở thớt này trong khu vực cafe để chia sẻ với mọi người trong việc đóng cửa HHVN.

Nhìn lại chặng đường đã đi, khá lâu - 20 năm, thực sự khi ở giai đoạn 2012-2015 là giai đoạn t ...
Top