Ai biết điều chỉnh nút trong trò trơi ff II trên Iphone không nhỉ ?

nonametrue

NHẬP HỘI
Tôi đang chơi ff II trên iphone nhưng đến đoạn mở Map và chơi mini game để lấy masamune thì không biết ấn 2 nút A và B như trên Psp như thế nào , ai biết chỉ giùmnình với .#-o #-o #-o
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top