ai biết kết nối datbase SQL với VB.net

bilavx

nguyenhuynh.com.vn
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
25 Tháng ba 2007 lúc 11:13
#1
tuio dang bí doạn này. đã tạo được database nhưng ko liên kết được
 

ntranchinh

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
25 Tháng ba 2007 lúc 11:48
#2
Thì bro dùng SqlConnection tạo kết nối với database thông wa chuỗi kết nối với database, sau đó có thể dùng SqlDataReader, SqlCommand, SqlDataAdapter,... để lấy dữ liệu từ các table trong database. Còn chi tiết thì bro search trên mạng rất nhiều. Mình thì hay code bằng C#, tuy nhiên VB.Net cũng như vậy thôi. Tặng bạn đoạn code nè:
myConnection = New SqlConnection("server=localhost;uid=sa;pwd=;database=pubs")
'establishing connection. you need to provide password for sql server
Try
myConnection.Open()
'opening the connection
myCommand = New SqlCommand("Select * from discounts", myConnection)
'executing the command and assigning it to connection
dr = myCommand.ExecuteReader()
While dr.Read()
'reading from the datareader
MessageBox.Show("discounttype" & dr(0).ToString())
MessageBox.Show("stor_id" & dr(1).ToString())
MessageBox.Show("lowqty" & dr(2).ToString())
MessageBox.Show("highqty" & dr(3).ToString())
MessageBox.Show("discount" & dr(4).ToString())
'displaying the data from the table
End While
dr.Close()
myConnection.Close()
Catch e As Exception
End Try
 

bilavx

nguyenhuynh.com.vn
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
25 Tháng ba 2007 lúc 21:04
#3
thank! bro nhiều nha!
 

bilavx

nguyenhuynh.com.vn
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
11 Tháng tư 2007 lúc 22:04
#4
mình thử làm cách trên nhưng chưa được. ai có kinh nghiệm xin giúp dùm
 

yan

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
12 Tháng tư 2007 lúc 09:36
#5
Vì sao không được bạn mô tả để mọi người tham khảo xem sao nhé.
Gửi bạn đoạn code theo từng bước để kết nối và truy vấn tới SQLServer từ VB.NET. Chúc thành công!

'Bước 1: Import thư viện sqlclient
Imports System.Data.SqlClient

'Bước 2 :Khai báo connectionstring
Public Const strConn As String = "Data Source=system name\SQLEXPRESS;DataBase=DB Name;integrated security=true;user instance=true;"

Bước 3: Tạo đối tượng connection
Dim Con As SqlConnection = New SqlConnection(strConn)

Bước 4: Tạo đối tượng thực thi command
Dim Com As SqlCommand = New SqlCommand("select count(*) from Employees", Con)

Bước 5: Kết nối
con.open()

Bước 6: Thực thi truy vấn
'Ví dụ: me.label1.text=com.ExecuteScalar
' Và cuối cùng là đóng kết nối
close the connection object
con.close()
dispose the command object
com.close
 

bilavx

nguyenhuynh.com.vn
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
8 Tháng năm 2007 lúc 16:12
#6
bro có thể chỉ từ đầu không, cả cách tảo CSDL. và tiến tới từng bước kết nối.
 

yan

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
8 Tháng năm 2007 lúc 16:29
#7
Bạn cứ cài SQL Server có cái SQL Studio nó giúp bạn tạo, import, export DB mà ( chú ý bản express phải down cái Studio cài thêm ) sau đó tạo project đưa cái code trên vào là được thôi mà!
 

bilavx

nguyenhuynh.com.vn
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
8 Tháng năm 2007 lúc 17:53
#8
mình cài cả bộ visual stdio 2005 vào, có hết cả SQL luôn, nhưng chả biết dùng sao!, ra tiệm kiếm sách hướng dẫn thấy toàn SQL2000 thôi, có vài cuốn 2005, nhưng nó nói chả hiểu gì, còn bên SQL2000 thì mình kết nối OK hết. thanks!
 

yan

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
8 Tháng năm 2007 lúc 18:56
#9
Như đã nói, bạn chịu khó search và tìm hiểu một chút, bản đi theo VS là bản SQL Express muốn quản trị được bạn down bộ SQL Management Studio trên site của microsoft về dùng:
 
Lazada Vietnam Master card on Monday