Ai có Rom mới có ATOM không cho mình mới

210214

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Bạn vào xda-developer đăng ký 1 tài khoản rồi vào box của dòng atom, trong đấy có khá nhiều rom do các cooker sào nấu. Vấn đề là bạn chọn được bản nào phù hợp với nhu cầu bản thân thôi, nếu dùng atom life thì mình khuyên bạn nên dùng của Netson nhưng bạn lại dùng atom thì mình chịu:( Chúc vui:D
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top