ai giúp với

artagnan1008

NHẬP HỘI
mình có chú imate PDA 2k hỏng màn hình không biết thay ở đâu, ai giúp cái đi... hôm nọ mang qua chỗ kim liên nhưng không có màn hình thay...
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top