Alcatel cho đặt hàng trước OneTouch Watch, giá 150 USD

Các thớt khác của ZaiZai

Bài viết cần bạn xem thêm

Em là người chơi mới. Em chưa chọn được sàn. Có tìm hiểu và rút lại vài sàn tính chơi thử. Nhưng mà vốn em không nhiều. Em cũng không dám đầu tư chơi nhiều khi chưa biết sàn nào uy tín.
Em đang nhắm vào Olymp Trade. Cộng đồng Olymp Trade cũng lớn mà ...
Top