Alcatel cho đặt hàng trước OneTouch Watch, giá 150 USD

Các thớt khác của ZaiZai

Bài viết cần bạn xem thêm

Bài này giờ xem lại vẫn hay, cám ơn bác thớt
Top