PHẦN MỀM AndroidSysInfo: Full information about your system

DellAximX5

androidcore.com
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Lười dịch lại nên để luôn tiếng Anh. Rất mong bà con dùng và feedback lại.

Các sản phẩm khác của mình: http://m.vanluyen.info/

---------------------------------------------------------------------------------

AndroidSysInfo shows you all detail informations of your system, include battery,
CPU, memory, camera, telephony, OS, sensors and much more. You can even run
a linux command from AndroidSysInfo!

Version 1.0.0:
- Initial version

Requirement: Android 2.0 or greater (Version for 1.5 will be available
soon)
Let's go to Android Market, search "AndroidSysInfo" and install. Enjoy!
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top