Anipics on Android - Anime picture viewer

anipics

NHẬP HỘI
(Ko phải em cố ý post 2 bài đâu, do mod move bài kia ko đúng chỗ nên em phải post lại)

Anime picture viewer

Từ nay bạn có thể xem tất cả các ảnh anime ở anipics.net trên điện thọai của bạn! Số ảnh hiện nay là hơn 30.000 ảnh và sẽ tăng lên 60.000 ảnh trong thời gian tới (Chúng tôi đang upload thêm).

Tính năng của soft:

Version 1.0.0 Beta


  1. - Hơn 30.000 ảnh anime trong điện thọai của bạn.
  2. - Xem album
  3. - Xem ảnh
  4. - Lưu ảnh vào điện thọai
  5. - Gửi ảnh cho bạn bè


Yêu cầu: Android 1.5 trở lên

Hãy vào Android Market search anipics và cài vào máy để thưởng thức!------------------------------------------------------------------------------Anime picture viewer

anipics.net is now available on your phone! with more than 30.000 pictures and will increase to 60.000+ soon (uploading ...).

Features:

Version 1.0.0 Beta


  1. - 30.000+ anime pictures on your phone.
  2. - Album browser
  3. - Picture viewer
  4. - Save a picture
  5. - Send a picture to your friends


Requirement: Android 1.5 or greater

Let's go to Android Market, search "anipics" and install. Enjoy!
 

Bài viết cần bạn xem thêm

HEPA - viết tắt của High Efficiency Particulate Air (bộ lọc không khí hiệu suất cao) là một tiêu chuẩn về tỷ lệ hiệu quả trong việc lọc không khí.
Màng lọc khí HEPA được phát triển vào những năm 1940 bởi Ủy ban năng lượng nguyên tử Hoa Kỳ với ...
Top