AntWorks Auto Wallpaper Changer v1.4 Tự động thay đổi hình nền cho Today, TouchFLO và S2U2

maianhtungsten

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Đúng như cái tên của nó, AntWorks Auto Wallpaper Changer cho phép bạn đặt thư mục ảnh để có thể tự động thay đổi hình nền cho HTC TouchFLO 3D, Today và S2U2, bạn có thể đặt thời gian tự động thay đổi, đặt thay đổi ngẫu nhiên.


Tải về http://antworks.su/phpruclicks.php?http://antworks.su/pda/soft/AntWorksAutoWallpaperChanger.cab

Thông tin thêm http://www.antworks.su/pda/
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top