Áo dài _ chờ anh bên thềm trăng.

Xitin_hm

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Vằng trăng ai xẻ làm đôi
Nửa in gối chiếc nửa soi dặm trường​

01


02


03


04


05


06


07


0809
 

SEk800i

GÂY DỰNG
Bác sử dụng ánh sáng hay quá,nhưng mà tấm số 2 hơi...không đẹp vì nhiều lý do mà lý do lớn nhất là có cái nắp cống ^^!
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Cảm ơn bạn đã thông tin.
Top