Apple Pro Training Final Cut Studio 2

dragon_tudvn

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Apple Pro Training Final Cut Studio 2 | 4.5 GB
Đây là bộ "Apple Pro Training DVD" chính thực từ Apple dành cho "Final Cut Studio 2" được đi kèm với gói phần mềm. Nó bao gồm một giới thiệu về FCS2 và các hướng dẫn cho một số phần mềm liệt kê dưới đây:

Bộ này mình đã download nhé, anh em ngại download có thể qua mình copy cho nhanh.

- Final Cut Pro 6
- Motion 3
- Soundtrack Pro 2
- Color
- DVD Studio Pro 4
- Compressor 3Download Link Rapidshare
http://rapidshare.com/files/342195754/Apple.Pro.Training.Final.Cut.Studio.2.part01.rar
http://rapidshare.com/files/342202987/Apple.Pro.Training.Final.Cut.Studio.2.part02.rar
http://rapidshare.com/files/342199467/Apple.Pro.Training.Final.Cut.Studio.2.part03.rar
http://rapidshare.com/files/342195655/Apple.Pro.Training.Final.Cut.Studio.2.part04.rar
http://rapidshare.com/files/342200969/Apple.Pro.Training.Final.Cut.Studio.2.part05.rar
http://rapidshare.com/files/342198901/Apple.Pro.Training.Final.Cut.Studio.2.part06.rar
http://rapidshare.com/files/342197116/Apple.Pro.Training.Final.Cut.Studio.2.part07.rar
http://rapidshare.com/files/342199523/Apple.Pro.Training.Final.Cut.Studio.2.part08.rar
http://rapidshare.com/files/342201088/Apple.Pro.Training.Final.Cut.Studio.2.part09.rar
http://rapidshare.com/files/342203249/Apple.Pro.Training.Final.Cut.Studio.2.part10.rar
http://rapidshare.com/files/342194294/Apple.Pro.Training.Final.Cut.Studio.2.part11.rar
http://rapidshare.com/files/342201245/Apple.Pro.Training.Final.Cut.Studio.2.part12.rar
http://rapidshare.com/files/342195366/Apple.Pro.Training.Final.Cut.Studio.2.part13.rar
http://rapidshare.com/files/342199257/Apple.Pro.Training.Final.Cut.Studio.2.part14.rar
http://rapidshare.com/files/342202023/Apple.Pro.Training.Final.Cut.Studio.2.part15.rar
http://rapidshare.com/files/342202532/Apple.Pro.Training.Final.Cut.Studio.2.part16.rar
http://rapidshare.com/files/342202369/Apple.Pro.Training.Final.Cut.Studio.2.part17.rar
http://rapidshare.com/files/342203589/Apple.Pro.Training.Final.Cut.Studio.2.part18.rar
http://rapidshare.com/files/342204624/Apple.Pro.Training.Final.Cut.Studio.2.part19.rar
http://rapidshare.com/files/342202781/Apple.Pro.Training.Final.Cut.Studio.2.part20.rar
http://rapidshare.com/files/342195508/Apple.Pro.Training.Final.Cut.Studio.2.part21.rar
http://rapidshare.com/files/342199285/Apple.Pro.Training.Final.Cut.Studio.2.part22.rar
http://rapidshare.com/files/342196378/Apple.Pro.Training.Final.Cut.Studio.2.part23.rar
http://rapidshare.com/files/342195517/Apple.Pro.Training.Final.Cut.Studio.2.part24.rar
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Bài này giờ xem lại vẫn hay, cám ơn bác thớt
Top