Apple Safari 4.0.5 Final

DHL

.: HHVN :.
GẮN KẾT
safari_logo..jpg
Một số thay đổi ở bản 4.0.5:

* Performance improvements for Top Sites
* Stability improvements for 3rd-party plug-ins
* Stability improvements for websites with online forms and Scalable Vector Graphics
* Fixes an issue that prevented Safari from changing settings on some Linksys routers
* Fixes an issue that prevented some iWork.com users from commenting on documents​
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Biết đến HHVN đâu cuối năm 2006 do anh trai @tuanhung1433 rủ rê, rồi đâm nghiện, đến cuối năm 2007 mới có tgian đăng ký nick để tham gia đấu giá, chờ đâu thử thách tận 6 tháng mới được tham gia mở bài đấu.
mới đó mà nhanh thật, qu ...
Top