Apple Safari 4.0.5 Final

DHL

.: HHVN :.
GẮN KẾT
safari_logo..jpg
Một số thay đổi ở bản 4.0.5:

* Performance improvements for Top Sites
* Stability improvements for 3rd-party plug-ins
* Stability improvements for websites with online forms and Scalable Vector Graphics
* Fixes an issue that prevented Safari from changing settings on some Linksys routers
* Fixes an issue that prevented some iWork.com users from commenting on documents​
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top