Apple tuyên bố dùng chíp Intel

Các thớt khác của Ilovemypalm

Ilovemypalm

GẮN KẾT
Sáng qua, thứ 2, tại San Francisco, giám đốc điều hành của Apple và đồng sáng lập Steve Jobs đã tuyên bố sử dụng chíp Intel trong các máy tính Macintosh
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top