Asus 9600gt /di/512mbd3/a

NHOKTIHON

GÂY DỰNG
NHỜ CÁC bạn tìm hộ mình cái driver mới nhất của cái card này với nha, lần trước mình cái VGA 9500GT , giờ mình dùng cái này, mình muốn update mà không biết phải làm như thế nào

Thanks !
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top