Asus với công nghệ mới về cặp MARS.

Các thớt khác của chien789

chien789

MÁY HỎNG
Đây là một công nghệ mới hoàn toàn về card đồ họa có tên là MARS đang là sức hút trên thị trường về card đồ họa. Các cao thủ về BenMark đang thực sự nóng lòng để trông chờ sự xuất hiện của nó. Asus luôn đi đầu về những công nghệ tiên tiến, lần này sự ra đời của cặp MARS cũng là một phần đánh dấu về sự nổi bật về công nghệ của Asus.

Nguồn: http://forum.amtech.com.vn/tin-tuc-n...-cap-mars.html
 

Bài viết cần bạn xem thêm

20220927235514_IMG_6226-01.jpeg
20220927235113_IMG_6211-01.jpeg
20220927234938_IMG_6206-01.jpeg
20220927235222_IMG_6214-01.jpeg
20220927235131_IMG_6213-01.jpeg

( Cần Bán ) Em xin mở bát chiếc Seiko King Quartz mặt xanh jean khá h ...
Top