aTV cho AppleTV, nhờ các bác chỉ giáo

HPHPHP

HHVN - DỰ BỊ
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
soft này nâng cao hiệu quả của Apple TV khá nhiều :),em tham khảo ở trang chủ của nó thì có bản cho Win ,để em kiếm thử xem thế nào bác ah :)

Minimum Requirements:
- AppleTV running software v3.0 or later
- PC running Windows XP, Vista or 7
- 1GB available disk space
- USB Flash Drive - 256MB or larger
- Internet connection
- Looking for the Mac version?
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Bài này giờ xem lại vẫn hay, cám ơn bác thớt
Top