aTV cho AppleTV, nhờ các bác chỉ giáo

HPHPHP

HHVN - DỰ BỊ
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
soft này nâng cao hiệu quả của Apple TV khá nhiều :),em tham khảo ở trang chủ của nó thì có bản cho Win ,để em kiếm thử xem thế nào bác ah :)

Minimum Requirements:
- AppleTV running software v3.0 or later
- PC running Windows XP, Vista or 7
- 1GB available disk space
- USB Flash Drive - 256MB or larger
- Internet connection
- Looking for the Mac version?
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top