Award Request for MegaE740! [Default Red]

Các thớt khác của MegaE740

MegaE740

XPERIA & iPhone
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Sender Information

Userid: 452
Tên đăng nhập: MegaE740

-----------------------------
Request Information:
Award ID: 2
Name: Default Red
Description: This is a default medal


Recipient username : MegaE740

-----------------------------------------------------
Please explain why the listed recipient should receive the award.

Cho iem 1 cái đi!
-----------------------------------------------------
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top