Bác nào có data của Vietnamese - Chinese - Viet namese của eDictionary cho em xin voi

pires751

Nikonian
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Các bác làm ơn có data của eDictionary Chinese - Vietnamese - Chinese co thì share cho em với, em tìm mãi ko được ! hix..hix :((
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top