Bác nào có phần mềm gửi đồng loạt SMS cho O2 Neo cho E xin với ạ!

SpecX7426

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Hiện E đang cần phần mềm gửi SMS đồng loạt cho khách hàng của E, bác nào có gửi cho E xin với ạ! Phần mềm có thể nhập danh bạ từ file Exel và gửi cho nhiều khách hàng với cùng 1 nội dung. THANKS các bác nhiều!
Các bác gửi vào Email giúp E nhé: info@lewis.vn
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Cảm ơn bạn đã thông tin.
Top