bài hát ITALY 90

Các thớt khác của neompx

cuhiep

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
#5
Bài đó là bài To Be Number One,

TO BE NUMBER ONE (SUMMER 1990)
(Official Song Of Fifa World Cup)
Music: Giorgio Mororder
Lyric: Whitlock/Bennato/Nannini

This is what we've worked for all our lives
Reaching for the highest goal we can
We choose to give it all
When competition cals
Time records the victory in our hearts


To win or lose is not the only thing
It's all in how we play the fairest game
This is the chance we take
Reaching for the top
Time records the victory in our hearts


To be number one
Running like the wind
Playing hard - but always playing fair
(Oh year)


To be number one
Winning again and again
Reaching higher -
To be number one


This is what we've wanted all our lives
Shining like a shooting star at night
We've got to give it all
When we hear the call
Time records the victory in our hearts


To be number one
Running like the wind
Playing haed - but always playing fair
(Oh year)


To be number one
Winning again and again
Reaching higher
To be number one
To be number one...
 

Bài viết cần bạn xem thêm

mình làm nghệ thuật nên có rất nhiều đồ biểu diễn rồi nên giờ có 2 chiếc giày hiệu ALDO mới 100% không dùng đến thanh lý cho bạn nào có nhu cầu.
đến thử đảm bảo thích ngay lập tức vì rất đẹp.
giá new chiếc bạc đen : 2tr650k mình thanh lý 1tr650k
giá ...
Lazada Vietnam Master card on Monday
Top