Bài viết bị mất

Các thớt khác của qoqdv
13 Tháng hai 2007 lúc 17:11
#1
Tôi đã đăng ký Ative tài khoản qua điện thoại, tài khoản của tôi đã hợp thức. Hôm nay tôi có viết 1 bài nhưng không hiểu sao một vài bài viết của tôi vẫn bị mất?
Kiến nghị: Nếu mod xóa bài thì cũng nên thông báo lý do và gửi vào hòm thư cá nhân.
Cảm ơn!
 

Bài viết cần bạn xem thêm

https://www.handheld.com.vn/threads...au-gia-tu-choi-giao-dich.229808/#post-1811888

Giao dịch này đã xử lý xong từ rất lâu. Nhưng mình bị lộ thông tin cá nhân (Tên, số điện thoại). Nhờ mod xóa bài(Link phía trên) h ...
Lazada Vietnam Master card on Monday