[HCMC] bán BB key2 chính hãng

Các thớt khác của nthy Lịch sử giao dịch của nthy (0)

nthy

NHẬP HỘI
Cần bán BB key 2 (2 sim) chính hãng like new fullbox, không lỗi làm . Giá 5 triệu. Liên hệ o chín o chín hai hai bốn tám bảy chín. Giao dịch tại SG.

6db666e2f02a35746c3b.jpg
c935fc6669aeacf0f5bf.jpg
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Bắt nguồn từ thớt này: https://www.handheld.com.vn/threads...10-4-128gb-kem-keyboard-kt-15-9.598306/page-2

Mong thớt kiểm tra thời gian bid giá của bạn: dunggt1982 giúp mình.
Bạn chủ thớt show hình hiển thị là b ...
Top