[HCMC] Bán Bose 301 seri V new fullbox

Các thớt khác của congbinht Lịch sử giao dịch của congbinht (1)

congbinht

cùi pắp
HẠNG NHẤT
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Mua về nghe mà bán Ampli rùi nên em thanh lý luôn em Bose 301 seri V new 100% fullbox - Made in Mexico - nhập Mỹ
giá 7,5tr
pm : O9O6.199.199 ! Thanks

 

Bài viết cần bạn xem thêm

Top