Bạn đang dùng Windows Mobile 2003 muốn sang windows 2003 SE chính thức

wakhoma

GÂY DỰNG
Đọc trên trang Web nước ngoài, người ta xúm nhau tấn công Hp vì hứa chuyển windows mobile 2003 sang windows 2003se, nhưng rồi không áp dụng cho một số thiết bị cũ đang dùng windows mobile này, họ có cả trang Web lấy chữ ký để làm áp lực với Hp để giúp Hp suy nghĩ lại (có lợi cho người tiêu dùng). Các bạn nào ủng hộ xin cùng vào đây để góp chữ ký:
http://www.PetitionOnline.com/HPWMK3SE/
Cám ơn các bạn đã đọc tin này.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Cảm ơn bạn đã thông tin.
Top