[HCMC] Bán Mate 20x nội địa bản 6/128 Gb

Các thớt khác của jettatom7.5 Lịch sử giao dịch của jettatom7.5 (0)

Bài viết cần bạn xem thêm

Bác @nguyenleba trúng bid từ tận tháng 3
https://www.handheld.com.vn/threads/nuoc-hong-sam-bo-gan-han-quoc.518460/

Nhưng đã trì hoãn vô số lần để không phải thanh toán hàng, đến giờ là đã hơn 2 tháng, em đã gọi gần ch ...
Lazada Vietnam Master card on Monday
Top