Bảo vệ dữ liệu cho Treo 600 & 650 với MSafe

hauphuoc

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Mình tìm thấy phần mềm này rất hay dùng cho Treo 600 & 650 nhưng không có hạt vừng bác nào có thì cho xin với.

các chức năng :

Lock your Treo with a special SMS message

Lock your Treo when the phone is turned off (wireless mode is off), when the device is reset or SIM card removed.

Erase all your information and data on the Treo or SD card with a special SMS message

Lock your Treo when the SD card is removed

Disable SD card when Treo is locked, or leave current SD card operational but disable the insertion of a new one

Receive confirmation SMS message after Treo is locked to the number lock request is sent from and/or to another, user configurable, number.

down load tại đây http://www.MotionApps.com
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Tình hình là mình có mua hàng pin bên nó, nó tả không chính xác làm mình chuyển khoản nó 100%, sau khi vừa ck xong & ngay 5 phút sau mình nhắn hỏi nó lại tình trạng pin, mới biết pin không đúng với yêu cầu mình cần mua & nói nó kh ...
Top