Bảo vệ máy tính và các thiết bị di động (USB) với AutoRun Protector

phầnmềmbánhàng

NHẬP HỘI
Khác với các phần mềm khác là dạng diệt virus từ USB lây vào máy tính, khi đó cần phải cài 1 phần mềm và luôn luôn chạy để cảnh báo và diệt (kiểu phần mềm diệt virus) thì lần này tôi xin giới thiệu phần mềm bảo vệ không cho Virus từ máy tính lây ngược lại vào USB (thông qua file autorun.inf). Công cụ này đặc biệt có ích với mọi người hay phải cắm USB sang các máy có khả năng đã nhiễm Virus rồi (nhất là những người đi triển khai phần mềm). Mời các bạn tham khảo:

--------------------

Hãy bảo về máy tính của bạn, bảo vệ USB của bạn với công cụ AutoRun Protector

"A 2 way protection utility to prevent your PC/External Device from autorun worms"

AutoRun Protector is a two way Protection standalone software that prevents your PC from infecting with autorun worms and also protecting your removable device from being infected from other sources. Hence, it decreases the spread of the worms.

In addition, it also come with additional features like custom protected autorun.inf file, analysing/removing of autorun.inf & resolving drive opening issue.
You may wonder what is considered as an autorun Worm? Autorun worm is a worm that infects your PC through removable device such as USB thumb drive or CD/DVD. In addition, it has a file called autorun.inf which contains code to run malicious program. If your PC does not block autorun, the autorun worm will executes once you double click the drive letter of your removable device. Microsoft Windows Operating System does not disable autorun by default. you can free download Autorun Protector 1.1 now.

Note:

1. This program does not help you to clean all type of autorun worms. It is to protect your PC & Device from infecting the worms. If your PC is already infected with autorun worms, I suggest you to clean the worm first by using anti-virus program or do a clean reinstallation of operating system.
2. Make sure you have administrative access to run most of the task below. Some task might require a restart to take effect.
3. If you execute the program and encounter Application Error message indicating “The application failed to initialize properly (0xc0000135). Click on OK to terminate the application.”, you will need to download .NET Framework 2.0 and above in order to run this program.


Chi tiết thêm: http://raylin.wordpress.com/downloads/autorun-protector/

-----------------

Tạm dịch

Hãy bảo về máy tính của bạn, bảo vệ USB của bạn với công cụ AutoRun Protector

"Tiện ích bảo vệ 2 chiều giúp ngăn chặn sâu virus xâm nhập máy tính/thiết bị ngoại vi của bạn"

AutoRun Protector là phần mềm bảo vệ hai chiều độc lập giúp máy tính của bạn không bị lây các loại Virus/ bọ máy tính, đồng thời cũng bảo vệ các thiết bị gắn ngoài, tránh bị lây nhiễm từ các nguồn khác. Chính vì thế, phần mềm giúp làm giảm giảm sự lây lan sâu virus máy tính.

Thêm vào đó, phần mềm này còn có thêm các tính năng bổ sung như tùy chỉnh chế độ bảo vệ tập tin autorun.inf, phân tích, loại bỏ tập tin autorun.inf chứa mã nguy hiểm & giải quyết vấn đề mở ổ đĩa.

Bạn có thể thắc mắc như thế nào thì được gọi là sâu virus tự động chạy (Worm autorun)? Sâu virus Autorun là loại virus lây nhiễm vào máy tính qua những thiết bị gắn ngoài như ổ nhớ USB hoặc đĩa CD/DVD. Nó thường dùng tập tin có tên autorun.inf chứa mã kích hoạt chương trình độc hại. Nếu máy tính của bạn không chặn chế độ tự động chạy, Sâu virus sẽ được kích hoạt mỗi khi bạn nhấn kép ký tự đại diện cho ổ đĩa gắn ngoài. Ngoài ra, bạn cũng nên biết là ở chế độ mặc định, hệ điều hành Microsoft Windows không tắt chức năng tự động chạy. Bạn có thể download Autorun Protector 1.1 miễn phí tại đây.

Chú ý:

1. Chương trình này không giúp bạn diệt sạch tất cả các loại "sâu virus tự động chạy" (autorun worms). Chương trình chỉ nhằm bảo vệ máy tính & thiết bị của bạn khỏi nhiễm virus. Nếu máy tính của bạn đã bị nhiễm virus autorun, tôi đề nghị bạn để làm sạch virus đầu tiên bằng cách sử dụng chương trình chống virus hoặc cài đặt lại hệ điều hành sạch (HĐH sạch là HĐH bản gốc, không nhiễm virus).

2. Hãy chắc chắn rằng bạn có quyền truy cập ở mức quản trị để chạy hầu hết các công việc dưới đây. Một số công việc có thể yêu cầu khởi động lại hệ điều hành để có hiệu lực.

3. Nếu bạn thực hiện chương trình và gặp lỗi ứng dụng "The application failed to initialize properly (0xc0000135). Click on OK to terminate the application.", bạn cần phải tải .NET Framework 2.0 và cao hơn để chạy chương trình này.

Chi tiết thêm: http://raylin.wordpress.com/downloads/autorun-protector/
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Mình có mua nước hoa chiết của bạn này nhưng lâu ko nhận được hàng nên vào hòm thư để trao đổi, khi vào hòm thư thì không thấy cuộc trò chuyện với bạn đó nữa, ai gặp tình trạng này chưa ạ
Screenshot_20230106_213135_Chrome.jpg
...
Top