Bắt đầu lại cuộc đời

Các thớt khác của babygirl9ncute

hp_mylove

Как закалялась сталь
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Nghe tiêu đề của em Thảo mà thấy tâm trạng quá! Đúng là nhiều đêm mình cũng ước như vậy! Giá có cỗ máy thời gian...

...Lại những ngày... mỗi cái nón mê tơi tả, một mẩu quần đùi thắt dây chuối, cưỡi trâu lội sông hái bát sen
...Lại những ngày... ì oạp góc ruộng chua cố móc bằng được chú cua càng để rồi các ngón tay xương xước rớm máu
...lại những ngày... 4 giờ sáng, rét căm căm, lội sông vớt từng chiếc lá đa nổi hoặc men theo bờ, cầm gậy đầu có chiếc đũa xe đạp nhọn đâm từng lá để lấy đồ đun
...lại những ngày chờ người ấy đi học cùng
...:D

Chắc chú lại ước được như thế này đúng kô:)).

 

stuananh80

NHẬP HỘI
Mọi thứ đều có thể bắt đầu lại...... nhưng quan trọng là có suy nghĩ thật sự bắt đầu lại hay ko ?:(
 

hoanglz

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Em xin phép góp vui chút bằng đoạn đầu hồi kí của học giả Nguyễn Hiến Lê.

Hồi kí Nguyễn Hiến Lê

Phần 1 - Chương 1
(trích vnthuquan.net)

Hai năm trước, hai ông bạn tôi đều trên dưới thất tuần, một ở Paris, một ở Gia Định gần như cùng một lúc nhắc đến câu thơ này:

Vạn sự qua như mây khói

mà tôi đã dịch của Tân Khí Tật: “Vạn sự vân yên hốt quá” trong bài Tây giang nguyệt. Câu đó ở thế kỉ XII, đời Tống đã là sáo rồi, vậy mà thời này đọc lên chúng tôi vẫn xúc động, buồn mang mang. Nghĩ cho kĩ, khó kiếm được một hình ảnh nào diễn đúng được cái ý trong câu đó hơn nữa.

Lịch sử nhân loại ngày nay tiến với một tốc độ siêu thanh. Các thế kỉ trước, hoàn cầu như mặt hồ thu lâu lâu gợn sóng; qua thế kỉ này thành một mặt biển trong cơn giông tố. Khoan nói tới thế giới, chỉ xét riêng nước ta: Thời biến động nhất trong lịch là thời cuối Lê. Trong 30 năm anh em Tây Sơn nổi lên dẹp họ Nguyễn ở Nam, diệt họ Trịnh ở Bắc, đuổi quân Thanh về Tàu, chấm dứt nhà Lê, nhưng thống nhất quốc gia mới được mấy năm thì giang sơn đã về họ Nguyễn ở Nam. Biến cố dồn dập, khiến Phạm Thái thời đó phải than thở:

Ba mươi tuổi lẻ là bao tá,
Năm sáu đời vua thật chóng ghê!

Chúng ta ở thời này, cũng chỉ trong 30 năm, từ 1945 đến 1975 đã chứng kiến biết bao sự thay đổi. Chúng ta đã thấy ba bốn trào thực dân cũ và mới: Pháp rồi Nhật, rồi lại Pháp, sau cùng là Mĩ; non chục đời thủ tưởng - cũng không khác chi đời vua thời Phạm Thái - hai cuộc cách mạng với hai cuộc đảo chánh hụt; cổ nhân chỉ đuổi quân Thanh, chúng ta đã đuổi Pháp, đuổi Mĩ, đuổi Miên rồi bây giờ lại phải đương đầu với Trung Hoa nữa; chúng ta đã biết xã hội nông nghiệp của tổ tiên, xã hội tư bản rồi xã hội kĩ nghệ của phương Tây, lại được thấy hình ảnh xã hội hậu kĩ nghệ - cũng gọi là xã hội tiêu thụ của Mĩ. Còn chế độ chính trị thì chúng ta từ quân chủ dưới quyền thực dân chưa kịp tiến lên quân chủ lập hiến đã nhảy qua chế độ dân chủ Tây phương, rồi bây giờ là chế độ xã hội chủ nghĩa.

Tôi không biết các bạn năm đã 50 tuổi trở lên, mục kích những biến chuyển đó có hãnh diện được làm chứng nhân trong một thời đại cực kì quan trọng của lịch sử nước nhà không; có vui hoặc buồn rằng mình đã đóng góp hoặc không đóng góp được chút gì trong thời đó không; nhưng tôi chắc người nào cũng phải nhận rằng mọi sự qua mau quá, như mây khói và ôn lại thì không khác chi đã sống trong một giấc mộng.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi các mod,
SP e thắng trong phiên đấu giá này https://www.handheld.com.vn/threads/khoi-diem-0d-ban-phim-co-keychron-k1.604456/ có vấn đề trong tuần đầu sử dụng, nhưng khi liên hệ chủ phiên đg nick @thanhle78 để tìm c ...
Top