PHẦN MỀM BBSoft Helper - Phần mềm tạo vừng cho BB ver 1.1.1

cuongo2

HHVN
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Đây là phần mềm tạo chìa khoá cho các phần mềm của BlackBerry, mọi người có thể lấy về nhập PIN vào và sẽ có điều kỳ diệu.

BBSoft Helper List:
BBExtra 1.0.4
Phone Fart 1.2.4
Ultimate-lock 1.0 (OS4.7)
ScreenX - Forest
ScreenX - Secretary
CameraToGo 0.2 (and 0.3)
Advanced Auto Lock 1.0
AutoRedialPro 2.0.x
HotKey Manager 1.5 - 1.8
FreddyJump 1.0 (Game)
Repligo Reader 1.x
Repligo Reader 2.x

Chú ý: nếu mã PIN có dạng 8xxxxxxx ->Fxxxxxxx thì không thể sử dụng BBExtra 1.0.4 nhé, đây là bug của BBExtra khi chỉ cho nhập 15 ký tự, trong khi số tạo ra với các mã PIN này là 16 ký tự, hi vọng bản cập nhật của BBExtra sẽ sửa lỗi này. Có thể Ultimate-Lock cũng không dùng được với các máy có PIN như trên nếu phần mềm này chỉ cho nhập đúng 6 ký tự

Download ở đây

(nguồn: bonzecurve) 

Bài viết cần bạn xem thêm

Bài này giờ xem lại vẫn hay, cám ơn bác thớt
Top