Bejeweled v2.52_SP2005

#1
Bejeweled v2.52
Operating System

* Windows Mobile® for Smartphone 2003
* Windows Mobile® for Smartphone 2003SE
* Windows Mobile® for Smartphone 5.0

Color Screen

* Native 176x220
* Native 240x320 (QVGA)
 

Bài viết cần bạn xem thêm

các min mod triệu hồi giúp em thành viên @0903527187 với ạ, bác ý win đấu giá ở đây:

https://www.handheld.com.vn/threads/dg-ao-the-thao-uniqlo-authentic-kt-2-4.518916/#post-3827885

em liên lạc với bác ý không được ạ, ...
Lazada Vietnam Master card on Monday
Top