Bejeweled v2.52_SP2005

12 Tháng một 2007 lúc 15:57
#1
Bejeweled v2.52
Operating System

* Windows Mobile® for Smartphone 2003
* Windows Mobile® for Smartphone 2003SE
* Windows Mobile® for Smartphone 5.0

Color Screen

* Native 176x220
* Native 240x320 (QVGA)
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Chuyển SIM 11 số thành 10 số: Tại sao không nên sửa danh bạ vào lúc này?

Người dùng điện thoại di động không nên cập nhật danh bạ trên điện thoại trước ngày 7/10.


Lazada Vietnam Master card on Monday