Bejeweled v2.52_SP2005

12 Tháng một 2007 lúc 15:57
#1
Bejeweled v2.52
Operating System

* Windows Mobile® for Smartphone 2003
* Windows Mobile® for Smartphone 2003SE
* Windows Mobile® for Smartphone 5.0

Color Screen

* Native 176x220
* Native 240x320 (QVGA)
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Phần mềm quản lý nhà in ra đời đã trở thành cứu cánh cho các nhà in cũng như nhân viên và lãnh đạo ngành in. Phần mềm quản lý chuyên nghiệp dùng để thiết kế dành riêng cho nhà in nên sẽ có những tính năng chuyên biệt chẳng hạn: offset sách báo, catal ...
Lazada Vietnam Master card on Monday