BirthdaysSMS v0.10 Tự động gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật

maianhtungsten

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Cũng tương tự như một số phần mềm quản lý ngày sinh nhật, BirthdaysSMS cũng sẽ tự động thêm vào lịch biểu từ danh bạ sau đó sẽ tự động gửi tin nhắn bạn đã soạn sẵn, sẽ rất tiện nếu ta hay quyên không đưa vào báo nhắc lịch biểu calendar .


Thông tin chi tiết tại http://www.freewarepocketpc.net/ppc-download-birthdayssms.html
 

Attachments

  • BDayCAB.CAB
    20.5 KB · Đọc: 38

Bài viết cần bạn xem thêm

Cảm ơn bạn đã thông tin.
Top