[BLACKBERRY] ALL Elecite Themes

thienlong222

GÂY DỰNG
[BLACKBERRY] ALL Elecite Themes

Here is what is included:

* Aline for 81xx, 83xx, 88xx
* Amour for 81xx, 83xx, 88xx, 9000
* Ascarii for 83xx, 88xx, 8900, 9000
* Ascarii 2.0 for 95xx, 8900, 9000
* BlackPack for 81xx, 83xx, 87xx, 88xx
* Blingin for 81xx, 83xx, 87xx, 88xx
* Chiron for 95xx, 8900, 9000
* Cynosure for 81xx, 83xx, 88xx
* Distinct for 81xx, 83xx, 87xx, 88xx, 8900, 9000
* Droid for 81xx, 83xx, 88xx, 95xx, 8900, 9000
* Grunge for 83xx, 88xx, 95xx, 8900, 9000
* iBerry 3G for 81xx, 83xx, 87xx, 88xx, 95xx, 8900, 9000
* iBold for 9000
* iHeart for 81xx, 83xx, 88xx, 9000
* Inspirat for 81xx, 83xx, 88xx, 95xx, 8900, 9000
* Jet Fighter for 9000
* Leopard for 81xx, 83xx, 88xx, 95xx, 8900, 9000
* Lucid for 81xx, 83xx, 87xx, 88xx
* Metal for 81xx, 83xx, 88xx, 82xx, 9000
* Opaque for 81xx, 83xx, 87xx, 88xx
* Precious for 81xx, 83xx, 87xx, 88xx
* Precision-L for 81xx, 83xx, 88xx
* PSB for 95xx, 8900, 9000
* Scion for 81xx, 83xx, 88xx, 95xx, 8900, 9000
* Scortched for 81xx, 83xx, 88xx
* Sector for 9000
* Setal for 81xx, 83xx, 88xx
* xBerry for 83xx, 88xx, 95xx, 8900, 9000
* Zion-X for 81xx, 83xx, 87xx, 88xx
* Noble for 95xx
Mã:
http://rapidshare.com/files/244545103/All_Elecite_Themes.zip
 

thienlong222

GÂY DỰNG
150+ Best BlackBerry Bold Wallpapers Collection (420×360)

150+ Best BlackBerry Bold Wallpapers | 420×360 Resolution | 19MB
Mã:
http://rapidshare.com/files/218592485/BlackBerry_Bold_Wallpapers.rar
 

thienlong222

GÂY DỰNG
BlackBerry Curve Wallpapers

Mã:
http://rapidshare.com/files/176110558/240_x_260_-_wallpapers.part1.rar 
http://rapidshare.com/files/176113227/240_x_260_-_wallpapers.part2.rar 
http://rapidshare.com/files/176114989/240_x_260_-_wallpapers.part3.rar
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Bạn muốn có một trang web chuyên nghiệp. Vâng, bài viết dưới đây đề cập đến những yếu tố quan trọng nhất trong thiết kế website mà bạn không thể bỏ qua.

Ngày nay, với sự tiến bộ của công nghệ, việc có một trang web là điều cần thiết đối với một doan ...
Top