[BLACKBERRY] ALL Elecite Themes

thienlong222

GÂY DỰNG
[BLACKBERRY] ALL Elecite Themes

Here is what is included:

* Aline for 81xx, 83xx, 88xx
* Amour for 81xx, 83xx, 88xx, 9000
* Ascarii for 83xx, 88xx, 8900, 9000
* Ascarii 2.0 for 95xx, 8900, 9000
* BlackPack for 81xx, 83xx, 87xx, 88xx
* Blingin for 81xx, 83xx, 87xx, 88xx
* Chiron for 95xx, 8900, 9000
* Cynosure for 81xx, 83xx, 88xx
* Distinct for 81xx, 83xx, 87xx, 88xx, 8900, 9000
* Droid for 81xx, 83xx, 88xx, 95xx, 8900, 9000
* Grunge for 83xx, 88xx, 95xx, 8900, 9000
* iBerry 3G for 81xx, 83xx, 87xx, 88xx, 95xx, 8900, 9000
* iBold for 9000
* iHeart for 81xx, 83xx, 88xx, 9000
* Inspirat for 81xx, 83xx, 88xx, 95xx, 8900, 9000
* Jet Fighter for 9000
* Leopard for 81xx, 83xx, 88xx, 95xx, 8900, 9000
* Lucid for 81xx, 83xx, 87xx, 88xx
* Metal for 81xx, 83xx, 88xx, 82xx, 9000
* Opaque for 81xx, 83xx, 87xx, 88xx
* Precious for 81xx, 83xx, 87xx, 88xx
* Precision-L for 81xx, 83xx, 88xx
* PSB for 95xx, 8900, 9000
* Scion for 81xx, 83xx, 88xx, 95xx, 8900, 9000
* Scortched for 81xx, 83xx, 88xx
* Sector for 9000
* Setal for 81xx, 83xx, 88xx
* xBerry for 83xx, 88xx, 95xx, 8900, 9000
* Zion-X for 81xx, 83xx, 87xx, 88xx
* Noble for 95xx
Mã:
http://rapidshare.com/files/244545103/All_Elecite_Themes.zip
 

thienlong222

GÂY DỰNG
150+ Best BlackBerry Bold Wallpapers Collection (420×360)

150+ Best BlackBerry Bold Wallpapers | 420×360 Resolution | 19MB
Mã:
http://rapidshare.com/files/218592485/BlackBerry_Bold_Wallpapers.rar
 

thienlong222

GÂY DỰNG
BlackBerry Curve Wallpapers

Mã:
http://rapidshare.com/files/176110558/240_x_260_-_wallpapers.part1.rar 
http://rapidshare.com/files/176113227/240_x_260_-_wallpapers.part2.rar 
http://rapidshare.com/files/176114989/240_x_260_-_wallpapers.part3.rar
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Tình hình là mình có mua hàng pin bên nó, nó tả không chính xác làm mình chuyển khoản nó 100%, sau khi vừa ck xong & ngay 5 phút sau mình nhắn hỏi nó lại tình trạng pin, mới biết pin không đúng với yêu cầu mình cần mua & nói nó kh ...
Top