Bloom dành cho Facebook - Ứng dụng cho phép người dùng tải albums, hình ảnh và xem các album ngay tạ

duoc_nn

N/A
Staff member
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
ng dụng Bloom trên nền Java dành cho Facebook có khả năng làm việc trên nhiều nền tảng khác nhau. Hỗ trợ Windows (32 bit/64-bit), Mac OS, Linux và cần Java Environment 1.5.0 (tối thiểu). Bloom cho phép người dùng tải albums, hình ảnh và xem các album ngay tại môi trường desktop.


Ảnh: Giao diện chính của Bloom.


Ảnh: Chế độ xem album của Bloom.


Ảnh: Chế độ xem ảnh của Bloom.

Tải ứng dụng Bloom cho các O.S.

(Bài viết: Nguyễn Ngọc Dược - Hình ảnh minh họa: http://antaki.ca)​
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top