Bookmark để luôn đọc được bài mới

Các thớt khác của minhai

minhai

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Cho đến giờ em mới biết add bookmark handheld.vn/search.php?do=getnew&contenttype=vBForum_Post để One click get new post thay vì ngày xưa lưu bookmark là handheld.vn/forum.php xong rồi lại phải click "Bải viết mới". Đỡ 1 nửa công đoạn để đọc bài viết mới cho dân nghiện Hang heo.

Vậy báo cáo để bác nào chưa biết thì lưu lại. Bác nào đã biết đừng chửi em rảnh!

Thấy một số diễn đàn khác cũng tương tự: "tên miền diễn đàn"/search.php?do=getnew&contenttype=vBForum_Post
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Lùm xùm vụ Etc mấy ngày qua chưa hồi kết nhỉ? May là Epass nó chưa chơi xấu em, chiều nay ra đăng kí Vetc phát ăn ngay :D ahii.. à mà cán bộ dán xấu quá nhìn cực khó chịu luôn a *^*)
B78D1E57-73BD-44E7-9B8D-36AAC0F388DD.jpeg
...
Top