C700 chạy t7700 có nóng quá không

Các thớt khác của dinhvandiep

hovang

GÂY DỰNG
ui, nếu bác dùng dòng C700 rồi mà muốn nâng cấp CPU thì theo em nên chuyển sang chiếc máy khác mà dùng bác ạ. Theo em biết dòng C700 của bác đang dùng hay chết lắm, bác nâng cấp CPU rồi vừa tốn kém lại cộng thêm tỉ lệ chết càng cao hơn. Nói chung nếu muốn nâng cấp CPU thì mua máy khác cho lành bác ạ.
 

clerick

GÂY DỰNG
ui, nếu bác dùng dòng C700 rồi mà muốn nâng cấp CPU thì theo em nên chuyển sang chiếc máy khác mà dùng bác ạ. Theo em biết dòng C700 của bác đang dùng hay chết lắm, bác nâng cấp CPU rồi vừa tốn kém lại cộng thêm tỉ lệ chết càng cao hơn. Nói chung nếu muốn nâng cấp CPU thì mua máy khác cho lành bác ạ.

ặc máy tính mà nghe chết kinh khủng quá >< !!!
 

vitinh4k

GÂY DỰNG
Chào bác dòng này nâng lên mấy dòng t7700 và t7500 nóng lắm không chịu nỗi đầu .
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Top