Các bác cho hỏi nhờ

Các thớt khác của BON BON

nobita

THÀNH VIÊN DANH DỰ
Số 12 Vọng Đức, cắt Hàng Bài và Ngô Quyền.
 

nobita

THÀNH VIÊN DANH DỰ
Không nhớ đâu, ở đấy hình như có 2 hàng, bác chọn theo trực giác vậy. Dù sao có chỗ sửa là may rồi!
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top