các bác cho mình hỏi với ạ !

Close_Your_Eyes

GÂY DỰNG
mình có con itouch Gen2, đang sử dụng thì bị trắng màn hình . Tắt đi bật lên , lại sử dụng bình thường . Được một lúc lại bịtrắng màn hình , bây giờ tần xuất bị nhiều hơn .
các bác có thể bắt bệnh em nó và cho em cách sử lý nó với . Thanks các bác trước ạ !
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top