Các Bro ơi ! Giúp tớ với

OrientalPSon

Something...nice !
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Tớ đang dùng cái O2i, cài bộ Tự Điển Kinkin 1.0 . Trong đó TĐ Anh - Viet chỉ có 58.186 từ. Việt - Anh chỉ có 11.372 từ. Ít quá, mà công việc lại cần.

Bro nào chỉ giúp làm sao nâng cấp lên version mới của Kinkin vơí.

Thanks !
 

maianhtungsten

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
OrientalPSon said:
Tớ đang dùng cái O2i, cài bộ Tự Điển Kinkin 1.0 . Trong đó TĐ Anh - Viet chỉ có 58.186 từ. Việt - Anh chỉ có 11.372 từ. Ít quá, mà công việc lại cần.

Bro nào chỉ giúp làm sao nâng cấp lên version mới của Kinkin vơí.

Thanks !
Bạn đang dùng bản Free, bạn nên mua KINKIN phiên bản 2.0 của ppc-admin. Thông tin về sản phẩm:
http://www.handheldvn.com/forum/showthread.php?t=6993&highlight=KINKIN
 

Bài viết cần bạn xem thêm

HEPA - viết tắt của High Efficiency Particulate Air (bộ lọc không khí hiệu suất cao) là một tiêu chuẩn về tỷ lệ hiệu quả trong việc lọc không khí.
Màng lọc khí HEPA được phát triển vào những năm 1940 bởi Ủy ban năng lượng nguyên tử Hoa Kỳ với ...
Top