Các Bro ơi ! Giúp tớ với

OrientalPSon

Something...nice !
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Tớ đang dùng cái O2i, cài bộ Tự Điển Kinkin 1.0 . Trong đó TĐ Anh - Viet chỉ có 58.186 từ. Việt - Anh chỉ có 11.372 từ. Ít quá, mà công việc lại cần.

Bro nào chỉ giúp làm sao nâng cấp lên version mới của Kinkin vơí.

Thanks !
 

maianhtungsten

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
OrientalPSon said:
Tớ đang dùng cái O2i, cài bộ Tự Điển Kinkin 1.0 . Trong đó TĐ Anh - Viet chỉ có 58.186 từ. Việt - Anh chỉ có 11.372 từ. Ít quá, mà công việc lại cần.

Bro nào chỉ giúp làm sao nâng cấp lên version mới của Kinkin vơí.

Thanks !
Bạn đang dùng bản Free, bạn nên mua KINKIN phiên bản 2.0 của ppc-admin. Thông tin về sản phẩm:
http://www.handheldvn.com/forum/showthread.php?t=6993&highlight=KINKIN
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top