CÔNG NGHỆ Các nhà khoa học đã có thể giữ cho bộ não sống mà không cần cơ thể

Các thớt khác của HaThienKiemVu

AT Alpi

Mr Myopic
GẮN KẾT
Nghiên cứu là 1 chuyện, từ 1 nghiên cứu các nhà khoa học sẽ áp dụng đc kết quả của nghiên cứu này trên rất nhiều trường hợp, rất nhiều lĩnh vực
Khoa học ngày càng phát triển với những bước dài hơn trong t gian ngắn hơn
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Cảm ơn bạn đã thông tin.
Top