Các phần mềm java trên di động miễn phí của mobisoft.

bhthuan

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Sản phẩm miễn phí của MobiSoft​

Font tiếng Việt UNICODE
 • Cho máy UIQ 2 (P800, P900, P910): tải về, bung ra và cài đặt
 • Cho máy UIQ 3: tải về, bung ra thẻ nhớ của điện thoại.
Từ điển Anh-Việt-Anh
 • Phiên bản Symbian UIQ 2.0
 • Phiên bản UIQ 3.0
 • Phiên bản Java
  • Từ điển Việt Anh
  • Từ điển Anh Việt
Lịch Âm
 • Phiên bản UIQ 2.0
 • Phiên bản UIQ 3.0
 • Phiên bản Java (máy Nokia, máy SonyEricsson)
Sổ tay đàm thoại Anh Việt Anh (phiên bản java)
Chương trình Tử Vi (java) (dữ liệu của anh Chiêu)
(Nguồn: mobisoft.vn)
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top