Các thứ kỳ quái cắm vào cổng usb

Các thớt khác của starnt

starnt

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Xem trên usbgeek.com thấy một số thứ kỳ quái dùng điện từ cổng USB tự nhiên nhớ đến mấy thứ đồ một số công ty tin học VN nhập về chưng ở hội chợ tin học GVõ cách đây ít lâu,
Có bác chỉ giúp mua quạt và đèn usb ở cửa hàng nào ở HN không? Đi dọc Lý Nam Đế chắc cũng thấy nhưng mà ... hỏi thì đỡ phải tìm :eek:)
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Top