Cách khắc phục chế độ standby

ldam

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
PPC của em loại 1940, khi nghỉ ở chế độ standby ( do tạm thời tắt nguồn), khi bật lại thì các software không hoạt động, đòi hỏi phải khởi động lại phần mềm. Những máy khác không có tình trạng này. Cách nào khắc phục xin chỉ giáo hộ. Đa tạ.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

áp dụng được cho nhiều mục đích cho tương lai, hy vọng thế mới ảo sẽ được triển khai,
Top