Cách lấy thời tiết từ Yahoo hoặc đâu đó

Các thớt khác của VNOG

VNOG

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
#1
Alô,

Ai có cách lấy thời tiết từ Yahoo họăc từ trang thới tiết chính thông, đưa về Website không, mấy cái free kia chán quá, dùng năng, mà quảng cáo tùm lum.

MÌnh thấy có đọan code này, nhưng sửa mãi không được, các cao thủ xem phát

<?php
if( ! ($fp = fopen( "ht tp : / / xml. weather . yahoo. com/forecastrss?p=SPXX0143&u=c" , "r" )) )
$xml_current_tag_state = ';
function startElementHandler( $parser, $element_name, $element_attribs )
{
global $property_data;
global $xml_current_tag_state;
$xml_current_tag_state = $element_name;
}
function endElementHandler( $parser, $element_name )
{
global $property_data;
global $xml_current_tag_state;
$xml_current_tag_state = ';
if( $element_name == "CHANNEL" );
}
function characterDataHandler( $parser , $data )
{
global $property_data;
global $xml_current_tag_state;
if( $xml_current_tag_state == ' )
{
return;
}
if( $xml_current_tag_state == "DESCRIPTION" ) {
$property_data = $property_data.$data;
}
}
if( !($xml_parser = xml_parser_create()) )
die();
if(xml_set_element_handler($xml_parser, "startElementHandler", "endElementHandler")) ;
if(xml_set_character_data_handler($xml_parser, "characterDataHandler"));
xml_set_element_handler($xml_parser, "startElementHandler", "endElementHandler");
xml_set_character_data_handler($xml_parser, "characterDataHandler");
while( $data = fread($fp, 4096) )
{
if( !xml_parse($xml_parser, $data, feof($fp)) )
{
break;
}
}
xml_parser_free($xml_parser);
$start="SP";
$find="<a href=\"click here";
$pos1=strpos($property_data, $start);
$pos2=strpos($property_data, $find);
$pos1=$pos1+2;
$pos2=$pos2-38;
echo substr($property_data, $pos1, $pos2);
?>

CODE ENDS AT ?>

Having saved this code as a php file. Put this code in to your web page.

<?php
include("weather.php");
?>


Your web page must be saved as a php page. i.e.
index.php


Dưng mà hổng thấy chạy.
 

Locke

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
#4
Đoạn mã ban đầu sai, và có đúng nó cũng lấy thời tiết của thành phố Girona nào đó.

Chả biết gì php nhưng đường đột sửa phát thành cái này, bác dùng thử, chắc định tích hợp lên joomla hay blog à? Tôi chỉ chỉnh lại cho đúng cú pháp thôi, chứ nó vẫn bị cắt thiếu mấy chữ, in ra thừa vài chữ.

http://sieuthigiamgia.vn/MiscData/weather.php
http://sieuthigiamgia.vn/MiscData/weather.rar


Widget có lấy cho vào trang của mình đc không nhỉ?
 
  Nội dung tương đồng Khu vực Trao đổi Ngày
L HANDHELD CAFÉ 1

Nội dung tương đồng

Bài viết cần bạn xem thêm

Chả là em có bài đấu giá này (xin phép mod và anh em, em dùng acc này vì acc kia em không vào được nữa): https://www.handheld.com.vn/threads...ipad-pro-ket-thuc-23h01-ngay-5-9-2019.533427/

Em vẫn chưa hiểu lý d ...
Lazada Vietnam Master card on Monday
Top