Cái gì đây cà

dac

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Ngộ ghe, giốn Treo quá, chả hiểu ra thế nào nữa
http://www.expansys.com/product.asp?code=120563

 

DellAximX5

androidcore.com
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
HP's latest Pocket PC comes with a built-in GPS receiver! ==> ngon nhỉ, em cũng đang máu xài thử cái GPS nhưng khổ nỗi cái máy còi quá, mà con P9 thì chưa biết làm sao để xài được GPS đây.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

áp dụng được cho nhiều mục đích cho tương lai, hy vọng thế mới ảo sẽ được triển khai,
Top