Cái gì đây kỳ này?

Các thớt khác của Hungdq3

Hungdq3

GẮN KẾT
GÂY DỰNG

NghiHuu

Vừa xấu vừa dốt
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Sao giống quá vậy? Một hãng viết à?
 

Hungdq3

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Vậy là sao? cùng thuê một chỗ hả bạn?
Nghe nói công ty này đang khuyến mại 1 tuần cà phê cho các Doanh nhân trẻ và thành đạt với tiêu chí nhận dạng là có PPC hoặc Laptop, anh em chú nào có 1 trong hai thứ trên thì nhanh chân lên, 3/8/2005 hết hạn rồi.
Tự nhiên được làm Doanh nhân trẻ và thành đạt cũng khoái đấy chứ nhỉ?
 

Bài viết cần bạn xem thêm

áp dụng được cho nhiều mục đích cho tương lai, hy vọng thế mới ảo sẽ được triển khai,
Top