cài vista vào express card??

ck_h0nda

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Các huynh giúp mình với.

Mình đang muốn cài Vista vào Express card 32GB SSD thay vì vào internal hard disk.

Xin các huynh chỉ dùm.

Thanks
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top